Sydänperfuusion gammakuvaus

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Sepelvaltimotaudin diagnostiikka      
Sepelvaltimotaudin ennakkotodennäköisyyden ollessa kohtalainen       
Lepo-ekg:n muutokset estävät kliinisen kuormituskokeen tulkinnan      Yli 0.1mV:n ST-lasku esim. hypertrofian seurauksena, sydäntahdistin, vasen haarakatkos, WPW-oireyhtymä 
Potilaalle ei voi tehdä esim. tuki- ja liikuntaelisairaudesta johtuen kliinistä kuormituskoetta      
Iskemian osoitus aiemman revaskularisaation tai pallolaajennuksen jälkeen oireisilla potilailla      
Iskemian osoitus sepelvaltimotaudin ennakko-todennäköisyyden ollessa korkea, mutta kuormituskokeessa ei ole merkitsevää ST-muutosta      
Sepelvaltimotaudin vaikeusasteen arviointi      
Sepelvaltimotaudin ennakkotoden-näkö-isyyden ollessa vähäistä suurempi (>15 %) ja halutaan valita potilaalle lääketieteellisesti soveltuvin ja kustannustehokkain jatkohoitostrategia (noninvasiivinen vs. invasiivinen)       
Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen jälkeen, kun kuvauslöydösten merkitys ei ole selvä      
Ohitusleikkauksen ja /tai pallolaajennuksen suunnittelu ja/tai valinta näiden välillä       
Restenoosin arviointi ja seuranta pallolaajennuksen jälkeen      
Leikkausriskin arviointi ennen suuria toimenpiteitä       
  Sepelvaltimotaudin diagnostiikka ja potilaan ennusteen arviointi    
  Väärän positiivisen kuormitus-kokeen ennakkotodennäköisyyden ollessa suuri (esim. epätyypillinen rintakipu, nuori potilas, alle 50 v naispotilas) ja jatkotutkimuksia pidetään kliinisin perustein selkeästi aiheellisina     
  Jos epäillään kuormituskoelöydöstä vääräksi positiiviseksi ja jatkotutkimuksia pidetään kliinisin perustein selkeästi aiheellisina     
  Jos kliininen kuormituskoe jää submaksimaaliseksi ja jatkotutkimuksia pidetään kliinisin perustein selkeästi aiheellisina   Harvoin tai ei koskaan hyötyä: sepelvaltimotaudin ennakkotodennäköisyyden ollessa
< 10 % eikä ole kliinisesti pakottavaa syytä poissulkea merkittävää sepelvaltimotautia