Tuki- ja liikuntaelimistön magneettikuvaus

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
American Congres of Radiologyn (ACR) mukaan tulisi aina ennen nivelen magneettitutkimusta tehdä siitä natiiviröntgentutkimus Akuutti yhden nivelen kipu < 3 kk Instabiliteetti, rusto, nivelkierukka
Monen nivelen kipu < 3 kk Hydropsin/synoviitin osoittaminen, luuaffisiot artriiteissa
Ankyloiva spondyliitti < 6 kk Herkempi, alkuvaiheen eroosioiden osoittamisessa, näyttää inflammaation sakroiliitissä, ajoittain myös paraspinaalisesti 
 
  Kihti < 3 kk Artriittidiagnostiikassa, erotusdiagnostisesti vaikea (pysyvät, yleensä matalat T1-signaalin alueet tyypillisiä)
 
  Neuropaattinen artropatia < 1 kk Erotusdiagnostiikka infektioon (diabetes) 
(Charcot)
  Artroosi (degeneraatio)  < 6 kk Rustovaurion aste; rustoiset irtokappaleet, meniskit; lonkissa joskus varhaisartroosi: rustovaurio ennen nivelraon kapenemista (dysplastiset lonkat); kipeät lonkat, joissa ei rtg-löydöstä; artroottisen nivelen poikkeava oire; muiden syiden löytäminen /poissulku 
  Psoriasisartriitti  < 6 kk Synoviitin osoittaminen isoissa nivelissä 
  Reumatoidi artriitti < 3 kk Varhaisdiagnostiikka ennen eroosioita, synoviitit isoissa nivelissä, rustovaurio, sekundaariset muutokset (osteonekroosi) tai poikkeava kipu, muu syy reuman ohella
  Myelooma < 3 kk Osoittaa diffuusin luuydinpato-logian (matalasignaalinen tuu-morikudos korvaa normaalin runsassignaalisen luuytimen. Voi osoittaa nikamaluhistuman aiheuttaman selkäydinkompression
Meniskivamma   < 3 kk Paras menetelmä meniskivamman osoittamiseksi ja paikantamiseksi, näyttää samalla muun patologian (ligamentit, rustot), artrografiaa ei  tarvita
  Kiertäjäkalvosimen patologia < 3 kk Muuttumassa ensisijaiseksi tutkimusmenetelmäksi; näyttää myös labrumin, hyaliiniryston, luupatologian, ei ole invasiivinen; artrografiaa ei yleensä tarvita (tarv. magneettiartrografia)
  Avaskulaarinen nekroosi < 3 kk Herkin varhaisdiagnostiikan menetelmistä; natiivikuvat ja isotooppitutkimus voivat vielä olla negatiivisia tai epävarmoja. Lonkassa anterosuperiorisen nivelpinnan subkondraalisen ns. double line -ilmiön gradeeraus, nivelruston arviointi, neovaskularisaation osoittaminen (varjoaineen käyttö), erotusdiagnostiikka
  Kivulias endoproteesi   Silasticimplantteihin liittyvä synoviitti, toistaiseksi ei rutiinikäytössä metalliproteesien kanssa 
  Pinnalliset jänteet ja bursat  < 3 kk  
Aitiosyndrooma (krooninen)   < 3 kk