Lastenneurologinen magneettikuvaus

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Epilepsia   < 1 kk  
Rakenteellisten poikkeavuuksienperusselvitys    < 6 kk  
Kehitysviive   < 4 kk  
Taantumaepäily   < 1 kk  
Epäily demyelinoivasta sairaudesta   < 3 kk  
Lihastaudin tai muun systeemisen sairauden selvittely   < 3 kk  
Seuranta neonataalivaurion jälkeen       
Seuranta sairastetun keskushermostoinfektion jälkeen       
Selkäytimen ja -rangan anomaliaepäily    < 3 kk  
Muu kuin CP:sta johtuva liikuntavamma      
  Luurakenteiden arviointi kallon ja selkärangan alueella, esim. juuriaukkoahtauden arviointi    
  Degeneratiivisten hohkaluuprosessien toteaminen (päätelevyreaktiot)     
      Harvoin tai ei koskaan hyötyä magneettikuvauksesta:  Tällaisia kliinisiä indikaatioita ei juuri käytännössä ole!