Leukojen panoramakuvaus

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Hampaiston ja leukojen tulehdukset ja kipu     Jatkotutkimuksena muut intraoraalikuvat, tarvittaessa tietokonetomografiatutkimus
Hammas- ja leukatraumat     Keskikasvomurtumissa kasvojen luut ja komplisoiduissa tapauksissa tietokonetomografiatutkimus.
Oikomishoidon yhteydessä hampaiston kehitysaste, hammaspuutokset, ylilukuiset hampaat, hampaiston ja leukojen kehityshäiriöt      
Hammasperäinen poskiontelotulehdus      
Puhkeamattomat hampaat     Tarkempaan sijainnin määritykseen stereo-intraoraali- tai poikkitomografiakuvat j atarvittaessa tietokonetomografia.
Hampaisto- ja leukafokusten määritys     Yleensä täydentävät hammaskuvat tarpeen, täydentävänä tutkimuksena tietokonetomografiatutkimus
Tavanomaisen suun terveydenhuollon yhteydessä      Kliinisen tutkimuksen tukena usein esiintyvien oireettomien ja piilevien patologisten muutosten löytämiseksi leukojen alueella
Leuan kysta- ja kasvainepäilyt     Jatkotutkimuksena tarvittaessa tietokonetomografia tai magneettikuvaus 
Leukanivelen dysfunktio     Aloituskuvana panoraama- tai kaksoispanoraamakuvaus artroosi/ artriittimuutosten poissulkemiseksi. Tarvittaessa magneettikuvaus diskusdiagnostiikkaan.
Implanttihoidon alkukuvat     Jatkotutkimuksena poikkitomografiakuvaus, mikrotietokonetomografia tai tietokonetomografiatutkimus

 

Kallon röntgenkuvaus

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Oikomishoidon ja ortognaattisen kirurgian yhteydessä        Leuka- ja hampaistosuhteiden määrittämisessä ja hoidon seurannassa (sivukuva)
Leuka-asymmetriat     Ap-kallokuva
Leukatraumat ja niiden seuranta     Puoliaksiaalinen ap-kallokuva panoraamakuvan lisäksi

 

Hammas-röntgenkuvat (intraoraalikuvat)

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Juurihoitoihin, paikallisiin tukikudosongelmiin, suppeisiin kirurgisiin ja muihin toimenpiteisiin liittyen sekä fokustutkimuksiin     Aloitus- ja tarkastuskuvat
Karies     Bitewing-kuvat

 

Okklusaalikuvaus

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Hammas- ja leukatraumat     Panoraama- ja puoliaksiaalisen kallokuvan lisäksi.
Puhkeamattomien hampaiden paikan määritys      
Suupohjan sylkikiviepäily