Tuki- ja liikuntaelimistön kuvaukset

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Osteomyeliitti     Epäiltävissä tapauksissa, vaikka alkuvaiheen löydökset olisivat negatiivisia 
Primaarin luukasvaimen epäily     Voi osoittaa kasvaimen ja on perustutkimus
Pitkäaikainen luukipu     Paikallinen kuvaus oireisesta kohdasta
Luuston aineenvaihduntasairaudet     Paikallisessa kivussa röntgenkuvaus voi paljastaa leesion ja sen syyn. Välttämätön tutkimus, jos sairauteen liity trauma ja epäillään osteoporoottista murtumaa.
Nivelsairauksien toteaminen     Voi olla hyödyllinen syyn määrittämisessä huolimatta esim. artriittien myöhäisestä löydösten ilmaantumisesta
  Tiedossa olevan primamarikasvaimen tai luustometastaasein hakeminen   Epäherkkä menetelmä metastaasien löytämisessä. Paikalliskuvat joskus tarpeen muiden sairauksien poissulkemiseksi varsinkin isotooppitutkimuksen yhteydessä. Tarpeen ennen magneettikuvausta.

 

Kaularankakuvaus

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Vammaepäily: voimakas kipu tai neurologiset oireet     Sivukuva on tärkein, C7-TH1 -alue on nähtävä. Tajuttomalla päävammapotilaalla on kaularankakuvaus aiheellinen; tietokonetomografia tai magneettikuvaus, mikäli röntgenlöydös on epäselvä tai vauriot moninaiset.
Mahdollinen atlanto-aksiaalinen subluksaatio nivelreumassa ja tietyissä anomalioissa     Sivukuva valvotussa fleksiossa riittää
Etenevät neurologiset oireet niska-hartia- tai yläraaja-alueella      
  Niskakipu, olkavarren tai hartian kipu   Degeneratiiviset muutokset alkavat varhaisessa keski-iässä. Näkyvien nikamavälimuutosten ja hermojuurikanavamuutosten korrelaatio kliinisiin oireisiin on huono. Välilevypullistumat eivät näy röntgenkuvissa. 

 

Rinta- ja lannerankakuvaus

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Trauma: voimakas kipu ja / tai neurologinen puutos      Kivuliaan alueen kuvaus, kun on kyseessä iäkkään potilaan kaatuminen tai suurienerginen vamma. Tajuissaan olevalla potilaalla, jos kipu on lievä, ei röntgentutkimus ole rutiinisti aiheellinen.
Kipu ilman traumaa     Iäkkäällä potilaalla äkillinen kipu, joka voi johtua osteoporoottisesta luhistumasta tai muusta luustovauriosta. Kasvain- infektio- tai nuorilla potilailla spondylolisteesi- tai selkarankareumaepäily. Degeneratiiviset muutokset yleisiä ja epäspesifisiä.
Selkäkipu     Kipu, johon liittyy mahdollisesti vakavia oireita (alku alle 20 tai yli 55 vuoden iässä, sulkijalihas- tai kävelyhäiriö, vaikea tai etenevä motorinen puutos tai muu laaja-alainen neurologinen puutos, aiempi syöpä, viitteitä yleissairaudesta, laihtuminen, steroidit, rakenteinen poikkeavuus). Ennen tarvittavaa magneettikuvausta aina aiheellinen
Ankyloivan spondyliitin epäily     Voi näyttää nikamakorpusten muutokset, ligamenttikalkit ja SI-nivelten muutokset.
  Akuutti selkäkipu   Akuutin selkäkivun syytä ei yleensä voi diagnosoida natiiviröntgenkuvasta lukuun ottamatta osteoporoottista luhistumaa.
  Vaikea ryhtivirhe    

 

Lantion ja ristiluun röntgenkuvaukset

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Trauma     Kaatuminen, voimakas paikallinen kipu ja kykenemättömyys varaamaan. Kliininen tutkimus voi olla epäluotettava.
  Häntäluun vamma tai kiputila   Ei indisoitu rutiinitoimenpiteenä. Murtuman erottaminen usein vaikeaa eivätkä löydökset vaikuta useinkaan hoitoon

 

Olkapään röntgenkuvaukset

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Olkapään vamma     Voimakkaan paikallisen kivun tai sijoiltaan menon jälkeen tarvitaan useita projektioita.
  Olkapään kipu, inpingement   Kiertäjäkalvosimen ja acromio-klavikulaarinivelen degeneratiiviset muutokset ovat yleisiä. Röntgenkuvat näyttävät pehmytkudoskalkkeumat ja mahdollisen acromio-humeraalivälin ahtautumisen. 

 

Kyynärpään, kyynärvarren ja ranteen röntgenkuvaukset

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Vamma, jossa epäily murtumasta tai dislokaatiosta      Veneluun murtumat voivat jäädä alkuvaiheessa näkymättä. Tutkimus tällöin uusittava 10 päivän kuluttua, jos kliiniset oireet ovat voimakkaat. Murtumien asentokontrolli ja selvitys lopputilanteessa. Magneettikuvaus näyttää murtuman heti tuoreenakin.
Lukkiutunut nivel      

 

Lonkan röntgenkuvaus

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Murtumaepäily     Femurin collum-murtumassa kaksi projektiota
Lonkkakipu     Nuorella potilaalla epäiltäessä epifyysin luiskahdusta ja kaikissa ikäryhmissä avaskulaarista nekroosia.
Pitkittynyt liikerajoitteinen lonkkakipu     Aiheellinen, jos oireet jatkuvat ja harkita. Proteesinlonkan seuranta tai komplikaatio-
epäily.an lonkkaproteesia. 

 

Polven röntgenkuvaus

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Polvivamma     Aiheellinen, jos on varaamiskyvyttömyttä tai voimakas luun arkuus etenkin polvilumpiossa tai pohjeluun päässä. Lukkiutuminen polvikivun yhteydessä, röntgentutkimus tarvitaan rtg-positiivisten irtokappaleiden toteamiseksi. 
  Polvikipu ilman lukkiutumista ja liikerajoitusta   Artroosimuutoksia ei kannata kontrolloida lyhyin välein. Röntgentutkimus on tarpeen leikkausta harkittaessa. Nuorten rasitusperäisten insertioapofysiittien toteamiseen harvoin tarpeellinen.

 

Nilkan röntgenkuvaus

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Nilkan ja jalkaterän vamma     Voimakas luualueen aristus, huomattava pehmytkudosturvotus ja varaamiskyvyttömyys. Jalan ja nilkan kuvaus harvoin tarpeen yhtä aikaa, koska kliiniset poikkeavuudet rajoittuvat yleensä vain jompaan kumpaan.
Hallux valgus tai muu jalkaterän deformiteetti      Arviointi hoidon suunnittelussa
  Rasitusmurtuma   Usein alkuvaiheessa hyödytön
  Kantapään ja akillesalueen kipu   Yleensä hyödytön. Kantaluun piikki on yleinen sattumalöydös