Thorax röntgen

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Työhöntulotarkastus     Suuren riskin ryhmät, esim. sukeltajat
Aikuisten keuhkokuume ja seuranta     Uusintatutkimus yleensä hyödytön alle 10 päivän välein
Veriyskökset      
Pleuraeffusioepäily      
Tehohoitopotilas     Oireiden muuttuessa tai jonkin laitteen asentamisen tai poiston jälkeen
Voimakas rintakipu     Thoraxröntgen näyttää sydämen koon ja keuhkopöhön, voi sulkea pois muita kivun syitä
Keskivaikea ja vaikea rintakehän vamma     Ilmarinnan, nesteen tai keuhkoruhjeen osoittamiseen
Maligniteettien levinneisyyden arviointi     Tarkkuus huono
  Rintakehän lievä vamma   Kylkiluumurtuman näkyminen ei muuta hoitoa
  Epäspesifinen rintakipu   Ei alkuvaiheessa indisoitu; oireiden jatkuessa voi olla tarpeen poissulkumielessä
  Preoperatiivinen kuvaus   Ennen kardiolpulmonaalista leikkausta ja todennäköistä jatkohoitoa teho-osastolla tai jos potilaalla on maligniteetti tai mahdollinen tuberkuloosi. Voidaan tarvita dyspnea-, sydän- ja iäkkäille potilaille poissulkumielessä. 
  Sydän- ja verenpainepotilaan seuranta   Löydösten tai oireiden muututtua; vertailu hoidon alussa otettuihin tutkimuksiin aiheellista 
  Lapsen akuutti keuhkotulehdus   Ensimmäiset ja seurantakuvat tarpeen, kun löydökset tai oireet jatkuvat, tai kun lapsi on vaikeasti sairas. Harkittava tuntemattomasta syystä johtuvassa kuumeessa ja toistuvassa produktiivisessa yskässä. 
  Keuhkoahtaumatauti ja astma   Oireiden tai löydösten muuttuessa, lapsilla äkillisessä hengityksen vinkumisessa (inhaloidun vierasesineen mahdollisuus)  
  Sydämen sivuääni   Ei indisoi rutiinikuvausta. Tarvittaessa lähete erikoislääkärille ja sydämen ultraäänitutkimukseen