Tuki- ja liinkuntaelimistö (erityisindikaatioita)

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Akuutti yhden nivelen kipu   < 1 kk Pehmyskudosturvotus, kalkit, hydrops, eroosiot, nivelraon madaltuminen, murtumat.
Monen nivelen kipu   < 1 kk Pehmyskudosturvotus, kalkit, hydrops, eroosiot, nivelraon madaltuminen, osteofyytit
Osteoporoosi   < 3 kk Suositeltava rangasta kiilanikamien osoittamiseksi, muuten ei merkitystä itse taudin diagnostikassa; luun mineraalipitoisuuden mittaus keskeistä (eri menetelmiä: tietokonetomografia, dual-photon absorptiometria, dual-energy absorptiometria) .
Ankyloiva spondyliitti   < 6 kk SI-nivelten eroosiot,/ skleroosi, symmetrinen nikamakorpusten neliöityminen, syndesmofyytit, paraspinaalisten ligamenttien kalkkeutuminen, ”bamboo spine”
Kalsium-pyrofosfaattitauti (CPPD, pseudokihti)   < 1 kk Tyypilliset rustokalkit, meniskikalkit polvessa, triangulaarirustossa ranteessa ja symfyysissä sekä lonkan rustokierukoissa/ rustopinnoilla. Oi aiheuttaa rakenteellisia muutoksia, jotka muistuttavat artroosimuutoksia, mutta epätavallisisa paikoissa.
Kihti   < 1 kk Kroonisessa tai toistuvassa taudissa, osoittaa tyypilliset tarkkarajaiset eroosiot, skleroosireunat ja overhanging-edge-muutokset. Tyypillistä osteoporoosi, toofukset erityisesti kyynärpäissä, polvilumpiossa ja kädessä.
Neuropaattinen artropatia (Charcot)   < 1 kk Etenevä destruktio, heterooppinen uudisluu, turvotus, dislokaatio 
Degeneratiivinen artroosi   < 3kk Tyypillisesti epäsäännöllisesti tai epäsymmetrisesti madaltuvat nivelraot, hypertroofisen luumuodostuksen (osteofyytit) nivelten reunoilla, subkondraalista skleroosia ja pseudokystia. Tyyppipaikkoja käsissä DIP- ja PIP-nivelet, peukalon tyvi, polvessa mediaalinen nivelrako.
Psoriasisartriitti   < 3kk Tyypillisiä proliferoivat eroosiot (DIP- ja PIP-nivelet sormissa ja varpaissa), resorptio terminaalifalangeissa, luinen ankyloosi tai mutiloiva artriitti.  Voi liittyä spondyliittiin, sakroiliittiin tai molempiin. 
Reiterin syndrooma   < 6 kk Usein asymmetrinen polyartikulaarinen tauti, proliferoivia eroosioita (tyypillisesti alaraajoissa: varpaat, kantapäät). Voi liittyä usein unilateraalinen SI-nivelen affisio.
Nivelreuma   < 3 kk Kädet, ranteet, jalkaterät.
Tyypillinen pehmytosaturvotus, periartikulaarinen demineralisaatio, nivelraon madaltuminen, marginaaliset eroosiot.Yleensä symmetrisesti ranteissa ja käsissä (MCP, PIP). Jalkaterien muutokset MTP-nivelissä ja
I varpaan IP-nivelessä.
Huomaa reumavariantit psoriasis ja Reiterin tauti (useimmiten epäsymmetrisiä)
Myelooma   < 3 kk Näyttää osteoporoosin tai multippelit erilliset osteolyysit. Usein patologisia murtumia. Diffuusit muutokset vaikeita havaita. Huom. Luustokartta tai natiivröntgenkuvaus eivät sovi seulontaan epäsensitiivisinä ja epäspesifisinä.
Meniskivamma   < 3 kk Ensisijainen magneettikuvausta edeltävä tutkimusmuun patologian osoittamiseksi. Meniskikalkit näkyvät, muuten ei meniskeistä informaatiota.
Kiertäjäkalvosinpatologia   < 1 kk Ultraäänitutkimus on ensisijainen tutkimusmentelmä ja yhdistettynä natiivirötgentutkimuksen kanssa hyvä screeningmenetelmä kiertäjäkalvosinpatologiassa, tekijäriippuvainen, huono dokumentaatio, ei näytä nivelen sisäistä patologiaa (rusto, labrum, luut sinänsä, akromionin osteofyytit, subakromiaalitila)
Avaskulaarinen nekroosi   <1 kk Ei ole herkkä varhaisvaiheessa, mutta seurannassa ideaalinen. Läiskäinen skleroosi ja subkondraalinen kirkastuma (crescent), nivelpinnan kollapsi, tiivis reaktiivinen skleroosi ja nivelpinnan fragmentaatio
  Rannetunnelisyndrooma < 3 kk Erikoisprojektioilla ranteesta saatavissa jonkin verran informaatiota  luisista rakenteista. Muuten magneettikuvaus ensisijainen menetelmä myös erotusdiagnostisesti.
Apofysiitit (Osgood-Schlatter)   <1 kk Näyttää pehmytosaturvotuksen ja myöhäisvaiheessa fragmentaation tumakkeessa, persistoivan tumakkeen toisen sulkeuduttua. 
Kivulias endoproteesi   <1 kk Näyttää progredioivat kirkastumat proteesin ympärillä tai sementti-luu-rajalla, endoåproteesin hajoamisen/ murtuman, patologisen murtuman, proteesin asentomuutoksen myöhäisvaiheessa, periproteettiset osteolyysit. Artrografia voi näyttää irtoamisen, ei rutiinitutkimus.