Tuki- ja liikuntaelimistön tietokonetomografia

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
Natiiviröntgenkuvaus on aina ensisijainen tutkimusmenetelmä       
  Akuutti yhden nivelen kipu <1 kk Trauma, lisäselvittely kompleksisissa vammoissa, fragmenttien sijainti, nivelpinnan asento, vahva epäily traumamuutoksesta huolimatta negat. natiivikuvista. Joskus destruktioepäilyissä, ellei magneettikuvausta ole saatavissa 
  Ankyloiva spondyliitti < 6 kk Morfologinen tutkimus, herkkä alkuvaiheen eroosioiden osoittamisessa,jodivarjoainetta ei tarvita 
  Neuropaattinen artropatia < 1 kk Dislokaatiot ja frragmentaatio magneettikuvausta tarkemmin
  Rannetunnelisyndrooma < 3 kk Luurakenteiden selvittelyyn, myös fibroottinen jännekalvo näkyy. Huono pehmytkudosresoluutio!
  Kivulias endoproteesi < 3 kk Näyttää muita herkemmin osteolyysit, muovin kulumisen, patologiset murtumat proteesin ympärillä. Natiivirtg-kuvauksen jälkeen seuraava tutkimus.