Ultraäänikardiografian keskeiset* indikaatiot diagnostisena ja seurantatutkimuksena odotusaikoineen ja seurantaväleineen

Ensisijainen tutkimusindikaatio Toissijainen tutkimusindikaatio Kiireellisyys Huomioitavaa
       
Sikiöt:      
Seulontatutkimuksessa epäily sydänviasta tai äitiä altistavasta tekijästä, joka voisi aiheuttaa sydänvian   < 1 kk  
Rytmihäiriöt   < 1 kk  
Perheessä on jo sydänvikainen lapsi   < 1 kk  
       
Lapset:      

Sivuääni, sydänvika mahdollinen tai ei poissuljettavissa

  1-6 kk  

Rytmihäiriö

 

< 6  kk

 

Epäily sydämen vajaatoiminnasta

    Päivystys tai < 2 vk

Sydänvian epäily < 1 vuotiaalla

    Päivystys tai < 2 vk

Sydänvian epäily vastasyntyneellä

    Päivystys
       
Aikuiset:      

Sivuääni, sydänvika mahdollinen

 

< 6 kk

 

Sivuääni ja epäily sydänviasta

 

< 1 –3 (-6) kk

 

Rytmihäiriö ja epäily sydänviasta

 

< 6 kk

 

Epäily sydämen vajaatoiminnasta

   

päivystys tai < 3 kk

Kr. sepelvaltimotauti ja kliininen tilanne huonontunut

   

päivystys tai < 3kk

  Akuutti ja krooninen rintakipu  

päivystys tai < 3kk

* kattaa 80% kunkin ikäryhmän tutkimusmäärästä